Stage-ervaring: Chantal wordt onderwijsassistent

Meet Chantal

Chantal is 19 jaar, komt uit Eindhoven en loopt in totaal 15 weken stage bij een basisschool op Curaçao. In Nederland studeert Chantal de opleiding onderwijsassistent op het mbo-niveau 4. Ze zit in haar 2e leerjaar. Haar school is het Koning Willem 1 College in Den Bosch. Tijdens haar stage is ze onderwijsassistent bij groep 4b. Wereldstage heeft een dagje met haar meegelopen.

Basisschool

Dagprogramma

Haar dagen beginnen vroeg. De school geeft les van 7:30 uur tot 12:30 uur.  De kinderen zijn ook deze tijd aanwezig en hebben om 10:00 pauze. De pauze duurt tot 10:15 uur. Ze werkt daarbij 5 dagen per week op de school. Haar dagelijkse bezigheden zijn vooral het ondersteunen van de docent. Ze geeft les in drama en muziek. Omdat voorheen nog geen drama les werd aangeboden, vonden de kinderen dit extra leuk. Naast het geven van deze les bereidt Chantal knutsellessen voor en ondersteunt ze bij de lessen taal en rekenen.

School informatie

De basisschool is geheel Nederlandstalig en beschikt over een aantal van 420 kinderen. De kinderen krijgen les in het Nederlands, daarnaast wordt er ook Papiaments aangeboden. Op de school zitten allerlei nationaliteiten. Het is een openbare school voor funderend onderwijs voor kinderen vanaf de leeftijd van 4 jaar. Ze staan als school open voor alle geloofsovertuigingen en afkomsten. De school is voorzien van digiborden. In groep 4 tot 8 zijn er in elk lokaal digiborden aanwezig. In de toekomst willen ze graag realiseren om dit in alle lokale mogelijk te maken. Om dit te realiseren organiseren ze diverse acties om zo geld in te zamelen. Het terrein van de school is voorzien van een grote binnenplaats. De kinderen kunnen hier spelen en hebben alle vrijheid op het terrein.

Leermomenten

Chantal haar stage zit er bijna op. Ze heeft op deze basisschool een leuke tijd gehad. Ze heeft veel geleerd van de ervaringen die ze hier heeft opgedaan. Ze heeft geleerd om structuur te geven aan de kinderen. Na haar mbo-opleiding wil Chantal doorstuderen op het hbo. Ze wil op het hbo de opleiding leraar Pedagogiek gaan studeren. Ze kijkt blij terug op haar periode hier en vond het erg fijn dat Wereldstage dit voor haar heeft kunnen regelen.

Ben je zelf opzoek naar een leuke stage in het onderwijs? Neem dan vrijblijvend contact met ons op en schrijf je in!

Schrijf je gratis in voor jouw avontuur op Curacao!