Niveau
HBO - MBO
Studierichting

Veiligheidskunde

Safety & Security

Duiksport en veiligheid

Het spreekt vanzelf dat de veiligheid van de medewerkers en de klanten van dit duikbedrijf van het grootste belang is. Bepaalde veiligheidsstiuaties kunnen volgens de directie beter in kaart worden gebracht. Het algemene veiliggheidsbeleid dient geactualiseerd moeten worden. 


De student zal voor de verschillende duikcurssen en situatie rondom het duiken een veiligheidsplan opstellen. Hier komen ondere andere de volgende punten in naar voren: 

Plan van aanpak 
De student gaat bepaalde situaties in kaart brengen met betrekking tot de veligheid omtrent duiken in het algemeen op Curaçao. Onderstaande deelvragen zullen hierin beantwoord worden; 
in hoeverre zijn cijfers van duikongelukken bekend;

  • hoe heeft men het op Curaçao geregeld met de hulpdienstverlening op zowel land als zee;
  • hoe gaan collegabedrijven om met risicosituaties; 
  • hoe is wet – en regelgeving op omringende eilanden;
  • wat is de internationale context etc. 

Analyseren
De student zal een risicoanalyse uitvoeren voor bestaande cursussen en tevens het nieuwe product ‘ Duiken voor ouderen’. Verschillende vragen die hierbij naar voren komen zijn onder andere: 

  • welke onveilige situaties kunnen er ontstaan bij het duiken?
  • wat is de wet- en regelgeving met betrekking tot aansprakelijkheid met deze cursussen die wordt georganiseerd?

Meedenken
Als laatste is het aan de student de taak om zich specifiek te richten op de beiden technische opleidingen, te weten de U.C.S.I en de Underwater Port Security. De student zal meedenken met het managementteam om een nieuwe impuls te kunnen geven aan de veiligheidsvraagstukken cursussen. 

De student zal daarnaast ondersteuning bieden bij de dagelijkse werkzaamheden zoals: de verhuur, verkoop en onderhoud van duikmaterialen, het schoonhouden duikschool, winkel en museum, het geven van duik informatie voor wat betreft duikplekken en het duikapparatuur, informatie geven over het museum en archeologisch duiken, de duik cursussen en duikspecialisaties.

  • Ben je geïnteresseerd in deze stagevacature?
    Schrijf je dan vrijblijvend in of mail naar [email protected] voor meer informatie of neem contact op via WhatsApp (005999) 520 5298.

  • Inschrijven

Schrijf je gratis in voor jouw avontuur op Curacao!