Niveau
HBO
Studierichting

Veiligheidskunde

Safety & Security

Veiligheid in voorbereiding op- en tijdens evenementen

Het aantal evenementen in Curacao is in de afgelopen jaren aanzienlijk gegroeid. Evenementen verlopen bijna altijd zonder problemen, maar soms doen er zich onvoorziene incidenten voor. Veiligheid van evenementen is een belangrijk aandachtspunt. Om herhaling te voorkomen worden vaak extra veiligheidsmaatregelen genomen. Doordat deze maatregelen, mede onder druk van de media en ad-hoc op dat moment worden genomen, kan het fenomeen de ‘risico-regelreflex’ haar intrede doen. 

Het onderzoek dat de student zal uitvoeren, zal aantonen in welke mate de risico-regelreflex zichtbaar is in de organisatie van evenementen naar aanleiding van recente incidenten. Tevens zal gekeken worden of de veiligheid van evenementen anders kan worden georganiseerd zodat een bijdrage kan worden geleverd aan het verbeteren van de veiligheid van evenementen op Curaçao.

Doelstelling hierin is om uiteindelijk de veiligheid van de evenementen te vergroten, door middel van goed onderbouwde maatregelen en verbeteringen en hiermee ad-hoc beslissingen en noodoplossingen te voorkomen. 

Vraagstelling :
In welke mate is de risico-regelreflex zichtbaar in de organisatie van evenementen naar aanleiding van  incidenten diezich hebben voorgedaan, en zo ja, kan de veiligheid van evenementen dan anders worden georganiseerd zodat een bijdrage kan worden geleverd aan het verbeteren van de veiligheid van evenementen? 

Eventuele Onderzoeksvragen 
1. Treedt er naar aanleiding van incidenten bij evenementen in Curaçao een risico-regelreflex op? 
2. Welke factoren stimuleren de risico-regelreflex na het optreden van incidenten bij evenementen? 
3. Op welke manier kan de veiligheid van evenementen anders worden georganiseerd?

Schrijf je gratis in voor jouw avontuur op Curacao!